نقد فیلم انتقامجویان – روزنامه اعتماد

نقد فیلم انتقامجویان – روزنامه اعتماد

زمانی که با سایت «نقد فارسی» همکاری می کردم، اتفاق جالبی افتاد و روزنامه اعتماد بی اجازه و بااجازه تعدادی از نقد فیلم هایی را که برای این سایت ترجمه کرده بودم (بعضی به نام خودم و بعضی به نام خودشان) در صفحه سینمای جهان چاپ کرد. بعد از گذشت این سال ها، شخصاً ایرادات زیادی…