خانه الیکسیا

الیکسیا محلی است برای به اشتراک گذاری آنچه در راه فریلنسری آموخته ایم.

به عنوان کسی که از سال ۸۶ به عنوان مترجم و بعدتر تولید کننده ی محتوا به صورت فریلنسر فعالیت داشته ام، طی این سال ها با چالش های زیادی مواجه شده ام و تجربیات زیادی کسب کرده ام. در سایت الیکسیا سعی می کنم این تجربیات را در قالب مجموعه مقالات راهنمای فریلنسری در اختیار شما قرار دهم.