عدم نمایش دیدگاه ها در وردپرس

عدم نمایش دیدگاه ها در وردپرس

یکی از چالش هایی که هنگام راه اندازی الیکسیا با آن مواجه بودم، عدم نمایش دیدگاه ها در وردپرس بود. البته موضوع ساده تر از آنی بود که من توقع داشتم و با زدن یک تیک حل شد. اما این پست را می نویسم که اگر شما هم مثل من با مشکل عدم نمایش دیدگاه…